Σχετικά με τις παραγγελίες


Όροι Συναλλαγών για τις Πωλήσεις Μέσω Διαδικτύου

1. Ταυτότητα Προμηθευτή και Στοιχεία Επικοινωνίας

«ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΒΕΕ» – Θέση Κοκκινόχωμα – Ντάμπασι, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011, Ελλάδα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 2202777
E-mail: info@roller.gr

2. Όροι και προϋποθέσεις

2.1. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, διότι οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση ή πλοήγηση στον ιστότοπό μας συνίσταται σε πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

2.2. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Παρά ταύτα θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα για κάθε τέτοια τυχόν τροποποίηση.

2.3. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, η πώληση καθ’ εαυτή καθώς και κάθε σχετική αξίωση πηγάζουσα από το νόμο διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και όλες οι σχετικές διαφορές από τα παραπάνω θα επιλύονται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

2.4. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα Προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «ως έχουν». Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης ή χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε Προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Παραγγελίες – Τιμές – Τρόποι Πληρωμής – Τρόποι Παράδοσης

1. Παραγγελίες

1.1. Όλες οι παραγγελίες υποβάλλονται μέσω διαδικτύου, με τη χρήση της ειδικής εφαρμογής στον ιστότοπό μας, καθώς και με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στις σχετικές οδηγίες, όπου προσδιορίζονται όλα τα απαιτούμενα για το σκοπό αυτό στοιχεία.

1.2. Όλες οι παραγγελίες τελούν υπό τον όρο της διαθεσιμότητας των Προϊόντων.

1.3. Θα σας αποστείλουμε, με απαντητικό e-mail, για την ενημέρωση σας, την Επιβεβαίωση Παραγγελίας, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, με την οποία θα προσδιορίζεται η ημέρα παράδοσης και η διαθεσιμότητα των Προϊόντων.

1.4. Σε περίπτωση που η καταβολή του τιμήματος πραγματοποιείται με χρέωση πιστωτικής κάρτας, η Επιβεβαίωση Παραγγελίας θα σας αποσταλεί μετά την έγκριση της συναλλαγής από την εμπλεκόμενη τράπεζα.

1.5. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η παραγγελία καθίσταται οριστική και δεσμευτική, μετά την επιβεβαίωση της.

1.6. Παρακαλούμε σημειώστε επίσης ότι επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος μας να αρνηθούμε την εκτέλεση παραγγελίας, σε αυτή την περίπτωση, όμως, θα σας ενημερώσουμε αναλόγως.

2. Τιμές

2.1. Οι τιμές παρατίθενται στον Τιμοκατάλογο που είναι αναρτημένος στον ιστότοπό μας.

2.2. Ο εν λόγω Τιμοκατάλογος μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Αναπροσαρμογή της τιμής δεν μπορεί να υπάρξει για επιβεβαιωμένες παραγγελίες.

2.3. Οι Τιμές εκφράζονται σε Ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

2.4. Η πολιτική μας είναι πως οι τιμές παραμένουν οι ίδιες για όλα τα κανάλια διανομής των προϊόντων. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθούν διαφοροποιήσεις.

3. Τρόποι πληρωμής

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί, κατά πάντα χρόνο και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, να μεταβάλλει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους τρόπους πληρωμής, είτε προσθέτοντας νέους, είτε ακόμη και αφαιρώντας υπάρχοντες. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι αλλαγές δεν θα αφορούν σε επιβεβαιωμένες παραγγελίες.

3.1. Εξόφληση με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Πραγματοποιήστε την πληρωμή της παραγγελίας σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμφωνημένων χρεώσεων και επιβαρύνσεων που την αφορούν, με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς.

Εθνική Τράπεζα

Αριθμός Λογαριασμού: 091 470 115 15
IBAN: GR55 0110 0910 0000 0914 7011 515

Alpha Bank

Αριθμός Λογαριασμού: 276 002 002 004758
IBAN: GR73 0140 1780 2760 0200 2004 758

ΤΡΑΠΕΖΑ: Eurobank

Αριθμός Λογαριασμού: 002 600 4314 0200 967 754
IBAN: GR42 0260 0430 0001 4020 0967 754

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας σας στο σύστημά μας, θα πρέπει να καταβάλετε το συνολικό ποσό στην συνεργαζόμενη τράπεζα που έχετε επιλέξει. Προσοχή: Στη περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταβάλετε το οφειλόμενο ποσό εντός του προαναφερθέντος διαστήματος των τριών (3) ημερών, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημά και θα πρέπει να πραγματοποιήσετε νέα παραγγελία. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κατά τη διάρκεια της κατάθεσης καταχωρήστε στο πεδίο «αιτιολογία» το ονοματεπώνυμό σας ή την επωνυμία της επιχείρησής σας, ώστε να γνωρίζουμε ότι η κατάθεση έχει γίνει από εσάς.

Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία της κατάθεσή σας, παρακαλούμε όπως μας στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: accounts@roller.gr. Επίσης, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά για την γνωστοποίηση και επιβεβαίωσή της κατάθεσής σας στα τηλέφωνα 22950 42345 ή 22950 42346. Η εξόφληση δύναται να εμφανιστεί σε διάστημα τριών (3) ημερών από την κατάθεση και εξαρτάται από την τράπεζα. Τα διαθέσιμα Προϊόντα θα αποσταλούν αμέσως μετά την εμφάνιση της κατάθεσης.

Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την κατάθεσή σας εύκολα μέσω Web Banking.

Στην περίπτωση κατάθεσης (σε φυσικό κατάστημα ή ηλεκτρονικά) μέσω άλλης τράπεζας εκτός των παραπάνω συνεργαζόμενων (Εθνική Τράπεζα / Alpha Bank), παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς ενδέχεται να χρεωθείτε με περαιτέρω έξοδα για τη συναλλαγή από την τράπεζα και να υπάρξει μικρή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της συναλλαγής.

3.2. Εξόφληση με αντικαταβολή

Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας κατά την παράδοσή της, στον εξουσιοδοτημένο προς είσπραξη μεταφορέα της ΕΛΤΑ Courier (εφόσον είναι εφικτό στο χώρο ή την περιοχή που έχετε επιλέξει να παραλάβετε). Η αντικαταβολή γίνεται μόνο με μετρητά και αφορά τη συνολική εξόφληση του ποσού της παραγγελίας σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμφωνηθέντων χρεώσεων και επιβαρύνσεων που την αφορούν. Η πληρωμή με αντικαταβολή ισχύει για παραγγελίες συνολικής αξίας έως πεντακοσίων (500,00) ευρώ. Για παραγγελίες μεγαλύτερης αξίας (άνω των 500,00 ευρώ), η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει προκαταβολή μέρους ή όλου του ποσού μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, για να προχωρήσει στην εκτέλεση της παραγγελία σας. Σε αυτή την περίπτωση, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από μέρους της εταιρείας μας για την επιβεβαίωση της παραγγελίας και του τρόπου εξόφλησής της.

3.3. Ειδικές περιπτώσεις

Στην περίπτωση που η παραγγελία σας περιλαμβάνει πολλά τεμάχια ή αφορά σε Προϊόντα μεγάλου βάρους και όγκου, η παράδοση γίνεται μέσω πρακτορείου και πρέπει να έχει προηγηθεί τραπεζική κατάθεση (βλ. 4.2). Στην περίπτωση που παρόλα αυτά επιθυμείτε την αποστολή τους με courier, υπάρχουν ειδικές χρεώσεις (βλ. 4.3.). Παρακαλείστε σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσετε μαζί στα τηλέφωνα 22950 42345 ή 22950 42346 για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

4. Τρόποι και έξοδα αποστολής

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί, κατά πάντα χρόνο και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, να μεταβάλλει, κατά τη διακριτική ευχέρεια της, τους τρόπους παράδοσης των Προϊόντων, είτε προσθέτοντας νέους, είτε ακόμη και αφαιρώντας υπάρχοντες. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι αλλαγές δεν θα αφορούν σε επιβεβαιωμένες παραγγελίες.

4.1. Κοστολόγηση και αποστολή

Για όλες τις περιοχές εντός Ελλάδας τα μεταφορικά έξοδα υπολογίζονται αυτοματοποιημένα και βάση του συνολικού βάρους τις παραγγελίας.

Για τη διασφάλιση των προνομιακών κοστολογίων και την αποφυγή οποιασδήποτε επιπρόσθετης επιβάρυνσης των μεταφορικών εξόδων η ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιεί τους κατάλληλους συνεργάτες για την διεκπεραίωση της αποστολής της παραγγελίας σας στο προνομιακό κοστολόγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τα αρμόδια τμήματα στα τηλέφωνα εξυπηρέτησης πελατών 22950 42345 ή 22950 42346 ή μέσω email στο accounts@roller.gr.

4.2. Πότε δεν πραγματοποιούνται παραδόσεις:

Δεν πραγματοποιούνται παραδόσεις στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Επίσημες Αργίες / Εθνικές Εορτές
  • Σάββατο (εκτός αν έχει προηγηθεί άλλη συνεννόηση με την εταιρεία courier ή την Εταιρεία μας)
  • Αν υπάρχει οικονομικό κώλυμα βάσει του τρόπου με τον οποίο έχετε επιλέξει να εξοφλήσετε την παραγγελίας σας (π.χ. μη ολοκλήρωση τραπεζικής κατάθεσης)
  • Σε οποιαδήποτε άλλη χρονική περίοδο, αφού έχει προηγουμένως υπάρξει ενημέρωση από την Εταιρεία.

4.3. Πότε δεν επιβαρύνεστε με έξοδα αποστολής:

Δεν επιβαρύνεστε με μεταφορικά έξοδα στις περιπτώσεις:

  • Που είναι σε ισχύ αντίστοιχη προσφορά στον ιστότοπό μας
  • Που έχει προηγηθεί αντίστοιχη συνεννόηση με την Εταιρεία

4.4. Παραγγελίες εκτός Ελλάδας:

Εκτελούνται παραγγελίες εκτός Ελλάδας ύστερα από επικοινωνία με την εταιρεία μέσω email ή facebook inbox, για τον τρόπο αποστολή και τα έξοδα αποστολής.

5. Χρόνοι Παράδοσης

5.1 Διαθέσιμα Προϊόντα (1 – 7 εργάσιμες):

Τα διαθέσιμα Προϊόντα θα αποστέλλονται σε διάστημα 1 – 7 ημερών από την καταχώρηση της παραγγελίας σας, και εφόσον έχει ολοκληρωθεί ή διευθετηθεί επιτυχώς η εξόφλησή τους. Σε περιπτώσεις που αφορούν περιοχές εκτός Αττικής, ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος και θα υπάρχει ενημέρωση από την εταιρεία σε κάθε περίπτωση.

5.2 Κατόπιν παραγγελίας

Αφορά σε Προϊόντα μη διαθέσιμα για τα οποία πρέπει να γίνει παραγγελία. Ιδανικά, καλέστε μας στα τηλέφωνα 22950 42345 ή 22950 42346 προκειμένου να ενημερωθείτε για τους ακριβείς χρόνους παράδοσης.

6. Περιορισμός της ευθύνης

6.1. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα Προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος μας. Παρά ταύτα, δε μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων.

6.2. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας παραδοθεί η παραγγελία σας την προγραμματισμένη ημέρα. Παρά ταύτα, δε μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση σχετικά με την υποδειχθείσα ή/και την πραγματοποιηθείσα ημερομηνία παράδοσης.